Belgisch trombone koor logo
Belgian trombone choir, Belgisch trombone koor
Het Belgisch Trombone Koor bestaat uit een twintigtal trombonisten, zowel professioneel als niet professioneel. Ze komen vanuit heel België. Ze hebben allemaal een degelijke opleiding gevolgd, of volgen die nog steeds, en spelen in symfonische orkesten, harmonieorkesten, fanfares, big bands en brassbands. Dirigent en oprichter van het Belgisch Trombone Koor is Tim Van Medegael.

Het Belgish Trombone Koor is samengesteld uit een vast aantal leden, die per project al dan niet meespelen. Op dit moment zijn dat de volgende trombonisten:

- Kevin Absillis
Bastrombone

- Tania Absillis
 Tenortrombone

- Korneel Debaes
Bastrombone

- Guy Gyles
Bas- en Contrabastrombone

- Tom Hendrickx
Tenortrombone

- Pieter Ketelslegers
Tenortrombone

- Kristof Lefebvre
Tenortrombone

- Lode Smeets
Tenortrombone

- Nick Vandekerkhove
Bastrombone

- Wouter Vandenberg
Bastrombone

- Pieter Vandermeiren
tenortrombone

- Robrecht Verjans
Tenortrombone

- Wim Verjans
Tenortrombone

- Sven De Brandt
Bastrombone

- An Verheyen
Tenortrombone

- Giuseppe Talamo
Tenortrombone

- Nick Binon
Tenortrombone

- Scott Rumery
Tenortrombone

- Hedwig Binon
Tenortrombone

- Philippe Massart
Tenortrombone en alt

- Zeger Saerens
Tenortrombone

- Ludo D'hont
Tenortrombone

gelegenheidsmusici:
Bruno Debusschere (Alt- en Tenortrombone)
Luc Thijs (Bas- en Contrabastrombone)
Bram Fournier (Alt- en Tenortrombone)